Övriga tjänster

Våra övriga tjänster

Utöver fönsterrenovering erbjuder vi även följande tjänster:

  • Invändigt och utvändigt byggnadsmåleri

  • Epoximålning

  • Färgsättning

  • Antikvarisk målning & dekorationsmålning

  • Brandskyddsmålning

  • Plåttakmålning 

  • Fasadtvätt

  • Klottersanering och klotterskydd

  • Golvläggning och industrigolv

  • Ny- och ombyggnation

Den kompetens som vi själva inte har inom det egna företaget kan vi alltså erbjuda via samarbetspartners. Det betyder att du alltid får hjälp av hantverkare med specialkompetens inom respektive fält.

Fönsterrenovering, måleri med mera - få hjälp av kompetenta hantverkare inom respektive fält