Renovera fönster Uppsala

Så går det till att renovera fönster

Hur man renoverar ett fönster beror på vilken fönstertyp det handlar om. Är det ett relativt nytt aluminiumfönster med målade karmar brukar det räcka med att avlägsna den gamla färgen och måla på ny samt smörja upp gångjärn och mekanik.

Vid renovering av äldre träfönster brukar det behövas några ytterligare steg. Nedan beskriver vi hur en traditionell renovering av äldre träfönster brukar gå till.

renovera fönster uppsala

Fönsterrenovering steg för steg

  1. När man ska renovera träfönster krävs gott handlag och att man är noggrann för att fönstren ska skydda huset på bästa sätt. Till att börja med avlägsnar man fönsterbågarna och sätter in fönsterskydd för att skydda huset under processen. När fönstren är urtagna börjar man med att renovera karmarna utifrån behov. Murkna trädelar byts ut och träet behandlas på nytt.

  2. Vi tar med fönstren till vår verkstad för att avlägsna gammal färg och gammalt fönsterkitt. Glasen plockas ur och beslagen avlägsnas och rengörs. Beslagen rengörs och renoveras samt målas på nytt.

  3. Därefter reparerar och slipar vi fönsterbågarna och behandlar träet med olja eller grundfärg. Glasen sätts tillbaka och förses med nytt kitt.

  4. Fönsterbågarna målas med ett flertal strykningar för att de ska skydda optimalt mot vädrets makter och beslagen sätts tillbaka.

  5. Därefter transporteras fönstren åter till huset och sätts på plats. Tätningslister monteras och detaljer snyggas till.

Dina fönster har nu blivit som nya!

Ett företag inom fönsterrenovering som du kan lita på. Vi gör dina fönster som nya!